Cara Pengurusan SIUP

Cara Pengurusan SIUP

by Iman Firdaus December 04, 2017

Beberapa surat yang harus kita buat apabila kita melakukan usaha berupa perdagangan adalah pengurusan siup. SIUP merupakan salah satu dari surat izin usaha di bidang perdagangan yang diwajibkan bagi perusahaan skala perseorangan ataupun badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan.

Meskipun usaha kita pedagangan regional atau dalam sekala kecil kepemilikan SIUP sudahah hal wajib apabila kita ingin melangsungkan kegiatan usaha di Indonesia. Sebelum kita masuk ke bagian carap pengurusan siup akan lebih baik kita tahu dulu dalam pengelompokan siup itu sendiri. SIUP itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 kategori yang di mana di kategorikan berdasarkan besarnya modal awal yang digunakan dalam pendirian usaha tersebut, yaitu:

Read More