Home Page 2

Terletak di Jakarta Pusat, Centerflix mempunyai kemudahan akses,
untuk anda yang mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi.

Personal Secretary kami siapkan untuk membantu dalam kegiatan usaha anda